2012 Winners

2012 Winners

Best SME Website
WebsiteFinal Award
www.visioncare.lkGOLD
www.aviratefashion.lkSILVER
www.bms.lkBRONZE
www.3CS.lkMERIT
Best News Website
WebsiteFinal Award
www.mirror.lkGOLD
www.news.lkSILVER
virakesari.lkBRONZE
www.hirunews.lkMERIT
Best Corporate Website
WebsiteFinal Award
www.mountlaviniahotel.lkGOLD
www.nestle.lkBRONZE
www.dfcc.lkMERIT
www.aitkenspencetravels.lkMERIT
Best Non-profit & Educational Website
WebsiteFinal Award
www.hinduprefects.lkSILVER
www.transparency.lkSILVER
www.ewow.lkBRONZE
www.quality.lkMERIT
Best Entertainment & Life Style Website
WebsiteFinal Award
www.event.lkGOLD
www.mirrorarts.lkSILVER
www.islandcricket.lkBRONZE
www.whatsupcolombo.lkMERIT
www.swarnavahini.lkMERIT
Best E-commerce & Advertising Website
WebsiteFinal Award
www.anything.lkGOLD
www.gadgets.lkSILVER
www.randholeeresorts.lkBRONZE
www.bhoomi.lkMERIT
Best Government Website
WebsiteFinal Award
www.airforce.lkSILVER
www.tri.lkMERIT
Best Sinhala Website
WebsiteFinal Award
www.lankapuvath.lkSILVER
www.mirror.lkBRONZE
www.si.archaeology.lkMERIT
Best Tamil Website
WebsiteFinal Award
www.virakesari.lkSILVER
www.vettrinews.lkMERIT
www.yarlmann.lkMERIT
Overall Winners
WebsiteFinal Award
www.mountlaviniahotel.lkGOLD
www.anything.lkSILVER
www.mirror.lkBRONZE